Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz podmiotów prawnych takich jak: spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty prawa. Zależy nam na kompleksowym wsparciu naszych klientów oraz nastawieniu na długofalową współprace. Kładziemy nacisk na wszechstronność świadczonych przez Nas usług, w związku z tym potrafimy dopasować się do potrzeb klienta.


Klient indywidualny

Doradztwo prawne 

Świadczymy usługi profesjonalnej pomocy prawnej gwarantując rzetelną i fachową obsługę przez doświadczonych prawników. Przygotowujemy i weryfikujemy projekty wszelkich umów oraz pism procesowych. 

Prowadzimy sprawy z zakresu:

Prawa cywilnego - ochrona własności, odszkodowania, zadośćuczynienia, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności, sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego - alimenty, rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólnoty małżeńskiej, podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, podziału spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, dochodzenie roszczeń o zachowek.

Prawa nieruchomości - sprawy dotyczące realizacji transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, badanie stanu prawnego, zawieranie umów cywilnoprawnych, projektowanie i opiniowanie umów sprzedaży i najmu nieruchomości, negocjowanie umów z deweloperami, bankami finansującymi, pomoc prawna przy nabywaniu nieruchomości.

Prawa handlowego i gospodarczego - zakładanie spółek prawa handlowego oraz ich przekształcanie, obsługa prawna firm w tym tworzenie umów, kontraktów, przygotowanie i weryfikacja dokumentów, pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, kontakty z urzędami: US, ZUS, KRS.

Prawa karnego – postępowania karnego, karno–skarbowego, spraw o wykroczenia.

Prawa administracyjnego - przygotowanie interpretacji i opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego, sporządzania odwołań, skarg od decyzji administracyjnych, podatkowych, składania wniosków, pomocy w uzyskaniu pozwoleń, odwołania od decyzji.

Prawa pracy - przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich), sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy, zwolnienia.

Prawa ubezpieczeń społecznych - rent, emerytur, świadczeń przed emerytalnych.

Zasięgnij porady prawnej w naszym biurze lub porady on-line.


Przedsiębiorstwa

      Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw oraz podmiotów prawnych takich jak: spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty prawa. Zależy nam na kompleksowym wsparciu naszych klientów oraz nastawieniu na długofalową współprace. Kładziemy nacisk na wszechstronność świadczonych przez Nas usług, w związku z tym potrafimy dopasować się do potrzeb klienta.

Poniżej krótki opis naszej działalności:

  • obsługa zamówień publicznych,

  • tworzenie i weryfikacja umów handlowych i cywilno-prawnych,

  • zakładanie i przekształcenie przedsiębiorstw, spółek,

  • windykacja należności na terenie całego kraju i państw UE wraz z monitoringiem spłat należności,

  • dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań,

  • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej,

  • sporządzaniem pisemnych opinii prawnych,

  • sporządzanie opinii prawnych.

Zakres działalności:

  • prawo zamówień publicznych,

  • prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze,

  • prawo pracy,

  • prawo administracyjne,

  • prawo gospodarczym i handlowym,

  • prawo mieszkaniowe i spółdzielcze,

  • prawo upadłościowe i naprawcze.

Nasza oferta skierowana jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorców. Mamy wiedzę i doświadczenie, a co najważniejsze potencjał techniczny do wywiązania się z zobowiązań danych naszym Klientom.


OBSŁUGA 365

      Zaletą kompleksowej i wszechstronnej współpracy z Kancelarią Prawną ACTUS jest profilaktyka. Wyznajemy zasadę, że najlepszą metodą na problemy jest nie dopuszczanie do nich. Wszelkie ruchy w biznesie mają swój skutek – my jesteśmy po to, by te skutki były korzystne dla naszych klientów i nie pociągały za sobą nie przewidzianych i nie pożądanych  konsekwencji.

Trzeba mieć świadomość, że taka forma współpracy wymaga pełnej współpracy dzięki, której zyskują Państwo bezpieczeństwo.