Wypadek komunikacyjny

Jeśli jesteście Państwo osobami poszkodowanymi w wypadku komunikacyjnym, możemy zaoferować usługi w celu skutecznego otrzymania świadczenia z OC sprawcy wypadku, tj:

 • stosowne odszkodowanie, 

 • zwrot kosztów leczenia, 

 • rentę, 

 • zadośćuczynienie za krzywdę, 

 • koszty przygotowania do innego zawodu, 

 • zwrot kosztów pogrzebu, 

 • zadośćuczynienie za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu osoby bliskiej.

Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego:

 • kierowców i pasażerów,

 • rowerzystów,

 • pieszych.

Możemy uzyskać odszkodowanie za wypadek do wielu lat wstecz.

Możemy pomóc Ci uzyskać odszkodowanie nawet, jeśli sprawca wypadku nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca wypadku.


Śmierć osoby bliskiej

Jeżeli w skutek zawinionego działania lub zaniechania innej osoby doszło do śmierci osoby bliskiej, jest to podstawa do uzyskania odszkodowania dla członków rodziny.

Pomagamy rodzinom, które straciły bliskich w wyniku:

 • wypadku komunikacyjnego,

 • wypadku przy pracy,

 • błędów lekarskich.

Strata bliskiej osoby jest dużym obciążeniem psychicznym, a czasem również materialnym. Poprzez nasze działania pomagamy osobom, które straciły członków rodziny i dajemy możliwość zabezpieczenia finansowego poprzez uzyskanie odszkodowania i renty oraz zadośćuczynienia za przeżyte cierpienia.


Błąd lekarski

Błąd lekarski lub inaczej błąd w sztuce czy zaniedbanie ze strony lekarza lub personelu medycznego, którego następstwem jest utrata zdrowia lub życia.

Posiadamy niezbędną wiedzę, jak również doświadczenie w tego typu sprawach kierowanych przeciwko:

 • zakładom opieki zdrowotnej,

 • lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną,

 • lekarzom stomatologom.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.


Poślizgnięcie i upadek

Właściciel chodnika lub gruntu, położonego wzdłuż jego nieruchomości, ma  obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia. Jeśli nie dopełnił on swoich obowiązków w efekcie czego doszło do upadku i uszkodzenia ciała, wówczas poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie.

Podejmujemy się reprezentacji osób poszkodowanych na skutek zaniedbania obowiązku oczyszczenia chodników przez gminy, osoby fizyczne lub prawne.

Możemy skutecznie uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.


Wypadek przy pracy

Mówiąc o wypadku przy pracy mamy na myśli:

”nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące urazy lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.

Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy oferujemy szeroką pomoc prawną. Dochodzimy w ich imieniu odszkodowania oraz zapewniamy ochronę przed nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę. Działamy w sposób skuteczny aby uzyskać dla klienta odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z OC pracodawcy, a także świadczenia z ZUS.


Choroba zawodowa

Jeśli jesteś osobą, która cierpi na chorobę wywołaną działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników występująca w miejscu pracy, takich jak:

 • hałas,

 • nieodpowiednie oświetlenie,

 • zapylenie,

 • promieniowanie,

 • związki chemiczne,

znaczy to, że cierpisz na chorobę zawodową w wyniku zaniedbań pracodawcy i należy się Tobie odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta.


Polskie drogi

Jeśli uszkodziłeś samochód lub koła wpadając w nieoznakowaną dziurę w jezdni lub w związku z jej istnieniem masz prawo do odszkodowania za zniszczony samochód od zarządcy drogi.